شبکه های اجتماعی :

شرايط عمومي ثبت نام:

اين دبيرستان در منطقه 7 و تحت نظر آموزش و پرورش منطقه 7 انجام وظيفه مي نمايد.

دبيرستان امام حسن مجتبي (ع) مخصوص دانش آموزاني است كه 16 سال تمام دارند و بزرگسال محسوب مي شوند.

در دوره دوم متوسطه در رشته هاي انساني ، رياضي ، تجربي دبيرستان ،دروس عمومي كاردانش و پيش دانشگاهي فعاليت دارد.

 1. پذیرش دانش آموزان در سنین مختلف
 2. پذيرش دانش آموزان از تمامي مناطق
 3. دارا بودن حداقل مدرك قبولی پایه نهم

وي‍‍‍ژگيهاي دبيرستان:

 1. مشاوره تحصیلی بصورت رايگان
 2. دارای کادرمجرب
 3. به صورت نيمه حضوري
 4. شیفت صبح و ظهر

كلاسهاي دايرشده :

 1. دوم ، سوم و پيش رشته رياضي
 2. دوم ، سوم و پيش رشته تجربي
 3. دوم ، سوم و پيش رشته انساني
 4. پايه دهم و يازدهم

چگونگي تحصيل

ازجمله کارهایدشوار این واحد آموزشی توضیح و تشریح قوانین انتخاب واحد می باشد. مشاوره دادن و راهنمایی در انتخاب واحد به نحوی که توازن بین تحصیل و مسئولیت زندگی و فرزندانشان برقرار گردد.

چگونگي تحصيل

ثبت نام دراین واحدآموزشی درسه نوبت انجام میشود : نیمسال اول ، نیمسال دوم و ترم تابستان در سه نوبت برنامه هفتگی نوشته می شود دانش پژوهان در نیمسال اول

درباره تحصیل

چگونگي تحصيل در بزرگسال

قبولی نسبتا رضایت بخش در امتحانات نهایی و آزمون دانشگاهها .

برگزاری کلاسهای فوق برنامه و تشویق دانش آموزان در زمینه های مختلف .

با توجه به اینکه واحد آموزشی بزرگسالان می باشددرصدی از دانش پژوهان با مشکلات عدیده خانوادگی ، اخلاقی ، افسردگی و سرخوردگی از خانواده و جامعه وارد این سیستم می شوند که نیاز به مشاوره دارند که این مشاوره به صورت فردی و گروهی انجام میشود.

با توجه به شرایط ذکر شده بالا و بعلت عملکرد مناسب و دقیق دبیران و کارکنان این واحدآموزشی تاکنون هیچ دانش پژوه اخراجی نداشته ایم و گزارشی در این زمینه حراست و … از این دبیرستان نداشه اند.

اطلاعات بیشتر

چه میخواهید ؟


با توجه به اینکه واحد آموزشی بزرگسالان می باشددرصدی از دانش پژوهان با مشکلات عدیده خانوادگی ، اخلاقی ، افسردگی و سرخوردگی از خانواده و جامعه وارد این سیستم می شوند که نیاز به مشاوره دارند که این مشاوره به صورت فردی و گروهی انجام میشود.

سریعترین زمان

با توجه به اینکه واحد آموزشی بزرگسالان می باشددرصدی از دانش پژوهان با

کمترین هزینه

با توجه به اینکه واحد آموزشی بزرگسالان می باشددرصدی از دانش پژوهان با مشکلات عدیده خانوادگی ، اخلاقی ، ا

راحت

با توجه به اینکه واحد آموزشی بزرگسالان می باشددرصدی از دانش پژوهان با مشکلات عدیده خانوادگی

برترین ستارگان درخشان مدرسه

برخی از برترین ستارگان درخشان مدرسه

برترین ستارگان مدرسه

رشته عمومی

96 نیم اول

برترین ستارگان مدرسه

رشته عمومی

96 نیم اول

نام ونام خانوادگی معدل رتبه
صغری شبان 17/35 اول
مریم یعقوبی 16/59 دوم
مریم نیکخوئی 16/16 سوم

برترین ستارگان مدرسه

پیش انسانی

96 نیم اول

برترین ستارگان مدرسه

پیش انسانی

96 نیم اول

نام ونام خانوادگی معدل رتبه
نرجس حاجی 18/64 اول
معصومه ناعمی 18/31 دوم
ملیکا عماری اله یاری 18/06 سوم

برترین ستارگان مدرسه

ریاضی

96 نیم اول

برترین ستارگان مدرسه

ریاضی

96 نیم اول

نام ونام خانوادگی معدل رتبه
صدیقه حسینی 16/61 اول
وجیهه نیک خواه 15/89 دوم
زهرا رحیمی 15/44 سوم

برترین ستارگان مدرسه

تجربی

96 نیم اول

برترین ستارگان مدرسه

تجربی

96 نیم اول

نام ونام خانوادگی معدل رتبه
نرگس افشار 18/95 اول
فائزه عربی 18/54 دوم
سیده نسیبه حسینی ره 18/08 سوم

برترین ستارگان مدرسه

انسانی

96 نیم اول

برترین ستارگان مدرسه

انسانی

96 نیم اول

نام ونام خانوادگی معدل رتبه
هدیه عطار 19/50 اول
معصومه باقری زیاری 18/81 دوم
کبرا حیدری سورشجانی 18/19 سوم

برترین ستارگان مدرسه

پایه دهم

96 نیم اول

برترین ستارگان مدرسه

پایه دهم

96 نیم اول

نام ونام خانوادگی معدل رتبه
الناز قربان زاده 19/51 اول
معصومه نظری 18/20 دوم
عاطفه دلک آبادی 17/17 سوم

برخی از نظرات

 • در دست ارزیابی
  در دست ارزیابی - در دست ارزیابی
 • در دست ارزیابی
  در دست ارزیابی - در دست ارزیابی
 • در دست ارزیابی
  در دست ارزیابی - در دست ارزیابی

آخرین اخبار


شما دانش آموزان عزیز میتوانید از طریق فضای مجازی یا سایت از آخرین اخبار و تغییرات باخبر شوید.