شبکه های اجتماعی :
  • آدرس کانال مدرسه و دریافت اخبار و اطلاعات @emamemojtaba    telegram.me/emamemojtaba آدرس:نظام آباد شهید مدني بين ايستگاه كهن وگلچين روبروي دبستان دخترانه معلم پلاك483(بالاترازايستگاه مترو مدني) تلفن: 77584003-77547582-09372125687

    آدرس کانال مدرسه و دریافت اخبار و اطلاعات @emamemojtaba    telegram.me/emamemojtaba آدرس:نظام آباد شهید مدني بين ايستگاه كهن وگلچين روبروي دبستان دخترانه معلم پلاك483(بالاترازايستگاه مترو مدني) تلفن: 77584003-77547582-09372125687