شبکه های اجتماعی :
  • چگونگي تحصيل در بزرگسال قبولی نسبتا رضایت بخش در امتحانات نهایی و آزمون دانشگاهها . برگزاری کلاسهای فوق برنامه و تشویق دانش آموزان در زمینه های مختلف . با توجه به اینکه واحد آموزشی بزرگسالان می باشددرصدی از دانش پژوهان با مشکلات عدیده خانوادگی ، اخلاقی ، افسردگی و سرخوردگی از خانواده و جامعه وارد […]

    چگونگي تحصيل در بزرگسال قبولی نسبتا رضایت بخش در امتحانات نهایی و آزمون دانشگاهها . برگزاری کلاسهای فوق برنامه و تشویق دانش آموزان در زمینه های مختلف . با توجه به اینکه واحد آموزشی بزرگسالان می باشددرصدی از دانش پژوهان با مشکلات عدیده خانوادگی ، اخلاقی ، افسردگی و سرخوردگی از خانواده و جامعه وارد […]